Waste Management

Effektiv administration og
logistikstyring af genbrug og affald

Kostbar spildtid, unødvendige tømninger og overflødig kørsel. Stigende omkostninger kan udhule lønsomheden i affaldshåndteringen, og derfor kan der gemme sig markante gevinster i intelligente løsninger.

PickUp/BrainyBins er digitale værktøjer til styring af logistikken bag container- og affaldshåndtering på genbrugsstationer. Den innovative software, de brugervenlige apps og sensorer til fjernovervågning sikrer overblik, enkel bestilling af containerafhentning, optimering af ruterne, korrekt afregningsgrundlag og statistikker til myndigheder.

Styr containerne og undgå spildtid

Kostbar spildtid, unødvendige tømninger og overflødig kørsel. Stigende omkostninger kan udhule lønsomheden i affaldshåndteringen, og derfor kan der gemme sig markante gevinster i intelligente løsninger. PickUp/BrainyBins er digitale værktøjer til styring af logistikken bag container- og affaldshåndtering på genbrugsstationer. Den innovative software, de brugervenlige apps og sensorer til fjernovervågning sikrer overblik, enkel bestilling af containerafhentning, optimering af ruterne, korrekt afregningsgrundlag og statistikker til myndigheder.

Over 1 million borgere er allerede omfattet af PickUp-løsningen. Blandt kunderne er kommunale forsyningsselskaber, vognmænd og industrien, der alle kan se fordelene i at reducere spildtid for materiel og medarbejdere samt reducere omkostninger og miljøbelastning.

Overblik og optimering

PickUp/BrainyBins giver overblik over containerne. Medarbejderne ved, hvor de er, og hvornår de skal tømmes, og de kan automatisk bestille tømning. Dermed kan ruteplanlægning og tidspunkter for tømninger optimeres. Medarbejderne sparer tid til planlægning, der er mindre kørsel med containerne, brændstofforbruget reduceres, og miljøbelastningen mindskes.

Styring med få klik

Med PickUp/BrainyBins app’en kan medarbejderne på pladsen bestille afhentning af fyldte containere med nogle få klik på telefonen. Bestillingen modtages af en chauffør eller vognmand, der afhenter containeren. Systemet registrerer alle relevante data.

Enklere fakturering

Systemet generer automatisk faktureringsgrundlaget til vognmændene, f.eks. hver måned. Alle data om vægt, vejesedler og containere er registreret. Det forenkler arbejdet med afregninger og gør det langt hurtigere.

Overblik og rapporter

Ledelse og administration kan nemt trække statistikker og grafer over antal af containere, vægt m.m. på PC’en, og dermed få et værdifuldt indblik i arbejdsgange, behov og struktur på genbrugspladserne. Statistikdelen giver nem rapportering til blandt andet miljømyndighederne.

Intelligent fjernovervågning

PickUp/BrainyBins-sensorer overvåger containere på miljøstationer, pladser, gader etc. Det er en intelligent fjernovervågning, der løbende registrerer fyldningsgraden, så tømningstidspunkter og ruteplanlægning kan optimeres. Sensorerne er en integreret del af PickUp/BrainyBins-systemet.

Robust og avanceret

Sensorerne er nyeste generation, som er robuste, og i kombination med softwaren har de en række intelligente funktioner, herunder visning af den reelle fyldningsgrad, temperaturen på eksempelvis organisk materiale, og om containeren er blokeret eller væltet.

Net med god dækning

Data fra sensorerne sendes trådløst via skyen og Sigfox-nettet til PickUp-systemet – op til 60 gange om dagen. Sigfox-netværket er kendetegnet ved en særdeles god dækning og lave omkostninger.

Intelligent containerovervågning med overblik og besparelser

Du får overblik

PickUp/BrainyBins giver overblik over containerne. Medarbejderne ved, hvor de er, og hvornår de skal tømmes, og de kan automatisk bestille tømning.

Du sparet tid

Ruteplanlægning og tidspunkter for tømninger optimeres. Medarbejderne sparer tid til planlægning, der er mindre kørsel med containerne, brændstofforbruget reduceres, og miljøbelastningen mindskes.

Du undgår bøvl

Ledelse og administration kan nemt trække statistikker og grafer over antal af containere, vægt m.m. på PC’en, og dermed få et værdifuldt indblik i arbejdsgange.

Du sparer omkostninger

Systemet generer automatisk faktureringsgrundlaget til vognmændene, f.eks. hver måned. Alle data om vægt, vejesedler og containere er registreret. Det forenkler arbejdet med afregninger og gør det langt hurtigere.

Du styrker miljøet

Medarbejderne sparer tid til planlægning, der er mindre kørsel med containerne, brændstofforbruget reduceres, og miljøbelastningen mindskes.

Du fremtidssikrer

Sensorerne er nyeste generation, som er robuste, og i kombination med softwaren har de en række intelligente funktioner, herunder visning af den reelle fyldningsgrad, temperaturen på eksempelvis organisk materiale, og om containeren er blokeret eller væltet.

Kundeudtalelser

Kolding Kommune

“Det er en stor fordel med PickUp-systemet, fordi vi har overblik over containerne, ved hvornår de skal tømmes og automatisk kan bestille tømning. Vi har fået frigjort en masse ressourcer, som vi kan bruge til andre opgaver.”

Rasmus Vestergaard, Kolding Kommunes Renovation

Affaldplus

“PickUp systemet generer automatisk faktureringsgrundlaget til vognmændene hver måned. Det gør arbejdet med afregninger simplere og langt hurtigere.”


Rene Møller, AffaldPlus

Kontakt os for mere information

4 + 14 =